Text Size

Concursuri foiletONline

Iată Câştigătorii celor 3 Concursuri foiletONline

PDFPrintE-mail

Concursuri foiletONline

 

Dragii noştri,

Vă mulţumim pentru participarea la aceste concursuri, pe care le-am lansat în ideea unei interacţiuni şi mai mari cu voi, internauţii şi, de asemenea, pentru a veni cu sugestii, critici şi adăugiri în ceea ce priveşte finalul romanului scris la zece mâini şi publicat exclusiv online.Smile

 

Iată câştigătorii celor trei concursuri foiletONline:

 

Concurs I - “Scrie tu finalul romanului!”

 Câştigător:  Dorin Cozan din Vaslui

 

 Argumentul juriului: Pentru că e inovativ pe de o parte, pe de altă parte este econom, fără exces metaforic, atinge pe alocuri starea despre care e vorba şi  pentru că este „proaspăt”, în acelaşi timp.

 Premiul oferit de Vodafone este mai mult un premiu simbolic - un telefon de ultimă generaţie, un HTC magic.

 Iată şi capitolul său!

Dacă aveţi comentarii, sugestii, vă rugăm să i le adresaţi! Smile

 


Concurs II - “Premiul scriitorului”

 

 • ne-am dorit să premiem cei mai activi 5 comentatori;
 • aceștia vor fi aleşi de cei 5 autori în funcţie de: cele mai bune sugestii, comentarii, propuneri de continuare a romanului etc.;
 • Premiul un rucsac dichisit cu premii marca Vodafone şi un suport pentru telefonul mobil ar răsplăti pe fiecare câştigător, pentru activitatea intensă şi contribuţia la scrierea acestui roman;
 • la acest concurs te-ai înscris prin simplul fapt că ţi-ai făcut cont, iar rezultatele for fi postate după lansarea ultimului capitol al romanului.

 

Concurs III - “Dă-i un motto romanului!”

Din păcate, aici nu avem nici un câştigător!Frown

 

 

 

Dragii noştri,

 

Vă mulţumim că v-aţi înscris la cele 3 concursuri foiletONline.

Din păcate, decizia finală este mai greu de stabilit. Din specificaţiile celor 5 membri ai juriului, decizia cea mai grea are legătură cu scrierea ultimului capitol.

Aşadar, în urma celor discutate, am decis să mai amânăm puţin anunţul final. Pe data de 20 aprilie vom avea răspunsurile finale.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

 

Echipa bibliofagia.ro Smile

   

Declaraţia drepturilor de autor - concursul "Scrie tu finalul romanului" - foiletONline

PrintE-mail

foiletONline - Concursuri foiletONline


 

 

Declaraţia drepturilor de autor - valabilă pentru concursul "Scrie tu finalul romanului" - foiletONline

Subsemnata/Subsemnatul (Nume şi Prenume) ..................................................................

BI/CI cu Seria ....... Numărul ...................  /  Paşaport nr. ..............................

Cod Numeric Personal (CNP) .................................................

Adresa: Str. .............................................., nr. ........., bl. ............., sc. ............, et. .........., ap. ......., sector/judeţ ......................................, localitatea ...................., ţara ..................

Telefon fix (cu prefix) .....................................

Telefon mobil (cu prefix) ..................................

E-mail ................................................

 

Solicit prin prezenta să particip la Concursul "Scrie tu finalul romanului" - foiletONline. Pentru aceasta, vă trimit alăturat (prin poştă/ prin e-mail), un manuscris  cu un număr total de .............. caractere cu spaţii, care va constitui ultimul capitol al romanului.

Prin prezenta declar că:

 • am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu Regulamentul Concursului "Scrie tu finalul romanului" - foiletONline;
 • sunt autorul manuscrisului trimis, iar acesta este creaţie proprie, original şi nou;
 • sunt de acord să trimit Organizatorului manuscrisul;
 • sunt de acord să cedez către Organizator drepturile de autor care derivă din manuscrisul predat, pe perioada desfăşurării prezentului Concurs, pentru publicarea în format electronic a acestuia, exclusiv pe website-ul wwww.bibliofagia.ro şi posibila editare într-o singură ediţie a creaţiei mele şi promovarea acesteia;
 • sunt de acord ca, în cazul în care trimit declaraţia drepturilor de autor semnată de către mine (pentru minori, şi adeverinţa semnată în original de către tutorele legal) în formă scanată şi dacă sunt desemnat/desemnată câştigătorul/câştigătoarea acestui concurs, să trimit în decurs de 5 zile de la înştiinţarea de către Organizator, prezenta declaraţie orginală, în format tipărit prin poştă;
 • am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu următoarele condiţii particulare:
  • manuscrisul predat (indiferent de suportul pe care se află) nu poate fi returnat;
  • decizia Juriului (format din cei 5 autori ai foiletONline-ului, menţionaţi şi în regulamentul concursului) va fi finală, fără drept de apel şi nu o voi contesta;
  • printr-o cerere scrisă (forma tipărită sau electronică, am dreptul să solicit o scurtă analiză din partea juriului;
  • concurenţii nu sunt îndreptăţiţi la niciun fel de despăgubiri şi nu pot cere niciun fel de compensaţii băneşti sau de altă natură, pentru orice fel de motive sau în orice fază aprezentului concurs.

 

 Prin prezenta autorizez Organizatorul:

 

 • să prezinte manuscrisul membrilor juriului pentru jurizare;
 • să proceseze pentru participarea la Concursul "Scrie tu finalul romanului" - foiletONline - manual sau automat şi să transmită, să publice sau să folosească datele mele pentru a identifica autorul celui mai bun manuscris în orice situaţii publice care impun acest lucru.

 NOTĂ:

 1. Această declaraţie a drepturilor autorului  se completează în totalitate şi se semnează în original.
 2. Acest exemplar poate fi trimis astfel:
  •  fie prin poştă cu confirmare de primire, la sediul Organizatorului,
  •  fie prin înmânarea la sediul Organizatorului,
  •  fie prin e-mail, forma scanată a originalului.
  • NU este acceptată trimiterea acesteia prin Fax!
 3. Manuscrisul trimis nu are valoare dacă nu este trimisă între timp şi această declaraţie, până la data limită de înscriere în concurs, aşa cum este precizat în Regulamentul Concursului.
 4. Dacă unul dintre aceste materiale - Copia după CI/Paşaport, Declaraţia drepturilor de autor [în cazul minorilor, şi adeverinţa semnată din către tutorele său legal] sau mansucrisul - lipseşte, atunci acest fapt va duce automat la descalificarea concurentei/concurentului.
 5. Dacă intervin probleme de orice natură, care pot să îngreuneze trimiterea materialelor şi a informaţiilor necesare, anunţaţi Organizatorul.

 Asociaţia Catalist

Bd. ferdinand 125, sector 2, Bucureşti, cod poştal 021396

Telefon: (+40)21/252.30.44;  Telefon mobil: (+40)731.909.907

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.bibliofagia.ro

 DATA                                                                                           SEMNĂTURA

 

___________________________                                     _____________________________

   

Regulament concurs foiletONline

PrintE-mail

foiletONline - Concursuri foiletONline

 

 

Concurs „Scrie tu finalul romanului” - foiletONline


 
Articolul 1 – Organizatorul concursului


 • Asociaţia Catalist, cu sediul în Bucureşti, Bd. Ferdinand nr. 125, etaj 1, ap. 2, sector 2, cod 021396, denumită în continuare Organizator.
 • Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, denumit în continuare Regulament.
 • Regulamentul de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe website-ul www.bibliofagia.ro, pe toată perioada concursului.

Articolul 2 – Condiţii de participare

 • La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română indiferent ca au domiciliul în România sau nu, indiferent de vârstă şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.
 • Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorului şi ai Sponsorului şi rudele acestora de gradul I (copii, părinţi, soţul/ soţia), precum şi persoanele antrenate în organizarea şi realizarea concursului, membrii juriului şi rudele de gradul I ale acestora.
 • În cazul în care unul dintre câştigătorii concursului este minor sau o persoană fizică lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta poate fi reprezentat de tutorele/curatorul său legal (prin întocmirea unei adeverinţe semnate în orginal de către acesta).

Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului

 • Înscrierile pentru Concursul ”Scrie tu finalul romanului” - foiletONline, se vor primi în perioada 1 martie 2010– 15 martie 2010.

Articolul 4 – Detalii tehnice

 • Capitolul final va fi scris  în limita a 25.000 de caractere cu spaţii, Font Times New Roman, Font Size12, Line spacing 1.0, fără alineate.

Articolul 5 – Înscriere
 

 • În vederea înscrierii la Concursul ”Scrie tu finalul romanului” - foiletONline, autorii creaţiilor literare vor trebui să acceseze pagina de web www.bibilofagia.ro, de unde vor tipări formularul „Declaraţia drepturilor de autor” .
 • Participanţii vor completa informaţiile solicitate în cadrul formularului „Declaraţia drepturilor de autor” .  Formularul „Declaraţia drepturilor de autor” completat integral şi semnat în original, la care se va ataşa şi o copie a buletinului, a cărţii de identitate, sau a paşaportului, va fi trimis prin poştă cu confirmare de primire la sediul Organizatorului.
 • „Declaraţia drepturilor de autor”şi copia după buletin/paşaport pot fi trimise fie prin poştă cu confirmare de primire, fie prin depunerea directă la sediul Organizatorului, fie prin e-mail scanată.
 • Înscrierea în concurs se va realiza prin trimiterea prin poştă cu confirmare de primire, prin depunerea directă la sediul Asociaţiei Catalist a creaţiei literare în original, sau prin e-mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   cu subiectul: Pentru concursul „Scrie tu finalul romanului” (caz în care concurentul va aştepta confirmarea de primire prin e-mail).
 • Lipsa oricăruia dintre documentele de mai sus duce la descalificarea automată.

Articolul 6 – Anunţarea câştigătorilor

 • Câştigătorul concursului va fi anunţat pe site-ul www.bibliofagia.ro , cel mai târziu pe data de 29 martie 2010.
 • Ultimul capitol va fi postat  pe data de 31 martie pe site-ul www.bibliofagia.ro.


Articolul 7 – Juriul

 • Câştigătorul concursului va fi desemnat de  juriul format din cei 5 autori ai romanului foileton: Vera Ion, Dan Sociu, Adrian Şchiop, Cătălin Lazurca şi Mitoş Micleuşanu.
 • Membrii juriului nu vor cunoaşte identitatea autorilor, identitatea acestora va fi adusă la cunoştinţa juriului după desemnarea lucrării câştigătoare.

 
Articolul 8 – Premiile

 • Va fi desemnat un singur câştigător.
 • Lucrarea câştigătoare va fi publicată prin grija Organizatorului concursului.
 • Premiul va fi un telefon HTC Magic de la Vodafone.
 • Premiul va fi decernat câştigătorului în termen de 15 zile de la anunţarea acestuia pe site-ulwww.bibliofagia.ro.
 • Intrarea în posesia premiului se va face astfel:
 -în cazul în care câştigătorul este din altă localitate / ţară, premiul va fi trimis prin curier rapid / recomandată prin poştă cu confirmare de primire;
 -în cazul în care câştigătorul are domiciliul în Bucureşti, premiul va fi înmânat la sediul Organizatorului.


Articolul 9 – Întreruperea concursului

 • Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizia Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public decizia pe website-ul www.bibliofagia.ro.

 
Articolul 10 – Litigii

 • Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

Pentru detalii, ne puteţi contacta astfel:

 • persoana de contact: Romina Stancu - coordonator proiecte, Asociaţia Catalist
 • telefon: (+40)21/252.30.44;
 • telefon mobil: (+40)731 909 907;
 • e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
 • adresa: Asociaţia Catalist Bd.Ferdinand 125, sector 2, Bucureşti

 

   

PDFPrintE-mail

 

Dragă cititorule,

Dacă ai ajuns pe această pagină înseamnă că eşti interesat(ă) de premiile pe care le-ai putea câştiga prin simplul fapt că citeşti acest roman foileton, scris la 10 mâini, publicat doar la noi.

 Credem că prin participarea ta, îţi vei testa creativitatea, numele tău poate să apară pe toate materialele pe care noi le vom face publice, în urma finalizării concursului. De asemenea, ne-am dorit să oferim şi ceva concret ca premiu, în afară de diplomă, astfel că în parteneriat cu Vodafone, îti vom oferi şi premii.

 

Acum că eşti oficial  bibliofil iată ce ţi-am pregătit:

 

Concurs I - “Scrie tu finalul romanului!”


Câteva detalii:

 • toţi cititorii sunt invitaţi să participe la scrierea ultimului capitol al romanului;
 • concursul va fi jurizat de cei 5 autori;
 • înscrierea la acest concurs se va face după postarea pe site al celui de-al X-lea capitol al romanului (aşa că noi te sfătuim să fii pe fază şi să citeşti fiecare capitolWink);
 • pentru a trimite manuscrisul tău trebuie să citeşti mai întâi Regulamentul  concursului, după care să completezi Declaratia Autorului  (detalii despre aceasta găseşti tot în Regulament);
 • premiul oferit de Vodafone este mai mult un premiu simbolic - un telefon de ultimă generaţie, un HTC magic.
Termen limită de înscriere: 25 martie 2010.


Concurs II - “Premiul scriitorului”

Câteva detalii:

 • ne-am dorit să premiem cei mai activi 5 comentatori;
 • aceştia vor fi aleşi de cei 5 autori în funcţie de: cele mai bune sugestii, comentarii, propuneri de continuare a romanului etc.;
 • şi ne-am gândit că un rucsac dichisit cu premii marca Vodafone şi un suport pentru telefonul mobil ar răsplăti pe fiecare câştigător, pentru activitatea intensă şi contribuţia la scrierea acestui roman;
 • la acest concurs te-ai înscris prin simplul fapt că ţi-ai făcut cont, iar rezultatele for fi postate după lansarea ultimului capitol al romanului.

 Dacă ai întrebări trimite-ne un mesaj aici... 

 

 Concurs III - “Dă-i un motto romanului!”

 

 Câteva detalii:

 • aţi citit capitolele romanului? Dacă da, vă invităm să daţi un motto romanului foileton;
 • cel mai bun motto va fi premiat de partenerul nostru, Vodafone;
 • acest motto va fi reprezentativ pentru roman;
 • la acest concurs te-ai înscris prin simplul fapt că ţi-ai  făcut cont. e simplu nu?

Aici găseşti capitolele romanului. Succes!

 

   

2% Pentru Cultura

Prietenii bibliofagia.ro

 

 

 

 

Câştigă un HTC magic cu foiletONline

 

Login

foiletONline- sponsorizat de

 

 

 

 

 

si cu sprijinul